Duyen Hai Mien Trung Singles - Asian Dating 4.0 in Vietnam

Luongvantuan, 19830706, Nha Trang, Duyen Hai Mien Trung, Vietnam
Username:
Luongvantuan
Gender:
Man
Age:
37
Location:
Nha Trang, Duyen Hai Mien Trung, Vietnam
Living situation:
With parents
Firstline:
Bây giơ hoăc không bao giơ
About yourself:
it noi nhiêu,hoa đông
Looking for:

tôi cân tim ngươi ơ khánh hòa hoăc o đâu gân môt chut la duơc

doan, 20010725, Qui Nhon, Duyen Hai Mien Trung, Vietnam
Username:
doan
Gender:
Man
Age:
19
Location:
Qui Nhon, Duyen Hai Mien Trung, Vietnam
Living situation:
With parents
Firstline:
Hello!
About yourself:
Learn to know who I am ><
Looking for:

Tôi muốn tìm người yêu ở đau cũng được miễn la con người

Asian online dating in the West: 🧡United States 💖Australia 💙Canada 💚Germany 💛France 💜Hungary 💖Italy 🖤Mexico 💖Russia 💞Spain 💕United Kingdom
Online dating in Asia: 💖💜China 🖤Cambodia 🖤India 💜Indonesia 💛Iran 💚Japan 💜Malaysia 💜Pakistan 💜Philippines 🖤Singapore 💙South Korea 💖Taiwan 🖤Thailand 💜Vietnam