Play Cu Singles - Asian Dating 4.0 in Vietnam

Phong99, 19990820, Play Cu, Thai Nguyen, Vietnam
Username:
Phong99
Gender:
Man
Age:
20
Location:
Play Cu, Thai Nguyen, Vietnam
Living situation:
Alone
Firstline:
Chào bạn
About yourself:
Sống giản dị vô tư thích đi du lịch
Looking for:

Muốn tìm người yêu lẻ Hà nội biết đẻ đái và cùng sở thích

Gia_mien, 20001106, Play Cu, Thai Nguyen, Vietnam
Username:
Gia_mien
Gender:
Woman
Age:
19
Location:
Play Cu, Thai Nguyen, Vietnam
Firstline:
Hello ! I'm from Vietnamese
About yourself:
Em làm giề đã có ny! Em còn đang sợ ế đây này (^_^)
Looking for:

Tôi mún tìm người yêu, ở Trung Quốc, làm giề cũng đc ( miễn đẹp troai )

Asian online dating in the West: 🧡United States 💖Australia 💙Canada 💚Germany 💛France 💜Hungary 💖Italy 🖤Mexico 💖Russia 💞Spain 💕United Kingdom
Online dating in Asia: 💖💜China 🖤Cambodia 🖤India 💜Indonesia 💛Iran 💚Japan 💜Malaysia 💜Pakistan 💜Philippines 🖤Singapore 💙South Korea 💖Taiwan 🖤Thailand 💜Vietnam